PZP Allianz podmienky a výhody

PZP Allianz podmienky a výhody

13 októbra, 2021 Off Od editor

Poisťovňa Allianz ponúka zákonné poistenie vozidla maximálne individuálne pre každého motoristu a to vďaka až 4 rôznym balíkom. Na svoje si tak prídu tí, čo jazdia menej, ale aj motoristi, ktorých jasnou voľbou je najlepšia zákonná poistka na auto. Cena poistky nie je ani v prípade najlepšieho balíka vôbec vysoká a ten pritom ponúka najlepšie služby.

Najpohodlnejšie a najvýhodnejšie je dojednať PZP online. Skúsenosti ukazujú, že pri takomto spôsobe uzatvorenia poistenia je cena poistky oveľa lepšia, ako uvádza všeobecný cenník. Pre výpočet poistenia auta aj motorky na mieru je najlepšia online kalkulačka PZP.

V poisťovni si môžete poistiť všetky vozidlá, ktoré zo zákona musia mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu. Ide teda nielen o auto, ale aj motocykel, prívesný vozík a ďalšie motorové vozidlá. K tomu základnému  ponúka poisťovňa aj havarijné poistenie a ďalšie pripoistenia plne na mieru, napríklad pripoistenie pre čelné sklo alebo stret so zverou.

Parametre, podmienky a výhody

Povinné zmluvné poistenie Allianz je určené pre motoristov, ktorí hľadajú silného partnera pre prípad akejkoľvek škodovej udalosti či nehody. Poisťovňa patrí u nás medzi najväčšie a najznámejšie na poistnom trhu a jej poistenie bolo pravidelne ocenené Zlatou mincou.

PZP ALLIANZ JE URČENÉ PRE VŠETKY SKUPINY MOTORISTOV VRÁTANE TÝCH, ČO CHCÚ UŠETRIŤ A STAČÍ IM ZÁKLADNÝ BALÍK, ALE AJ PRE TÝCH, ČO VYŽADUJÚ VYŠŠIE LIMITY POISTNÉHO PLNENIA.

POISTENIE POKRÝVA VŠETKY ŠTANDARDNÉ PRÍPADY A KRYJE TAK ŠKODY NA ZDRAVÍ, NÁKLADY PRI USMRTENÍ, ŠKODY VZNIKNUTÉ NA MAJETKU, UŠLÝ ZISK A TIEŽ NÁKLADY NA PRÁVNE ZASTÚPENIE.

PRE MOTOCYKLE, PRÍVESY A INÉ ŠPECIÁLNE VOZIDLÁ MÁ POISŤOVŇA VLASTNÝ EXTRA BALÍK.

Podľa výberu konkrétneho poistného balíka môže poistenie kryť škody až do 10 000 000 €. Povinné zmluvné poistenie Allianz je možné dojednať na osobné autá, úžitkové autá, dodávky, motorky aj prívesné vozíky. Pri základnom balíku je povinná spoluúčasť 100 €, pri ostatných balíkoch už ale nie je povinná a tak si viete poistenie vybrať aj bez spoluúčasti.

Pokiaľ ide o najdôležitejšie výhody zákonného poistenia od Allianz, tie sú:

 • pre vybrané kategórie vozidiel a najmä pre vodičov, ktorí jazdia menej alebo príležitostne, má poisťovňa výhodnejšie cenové podmienky a nižšie ročné poistné
 • ak sa rozhodnete pre spoluúčasť, získate zľavu z ročného poistného, pričom takýmto spôsobom viete ušetriť aj pri najvyššom balíku Optimal s vyšším limitom krytia
 • pri najvyššom balíku sú k dispozícii široké asistenčné služby a to bezplatne, dostupné sú 24 hodín denne a zahŕňajú služby nielen na Slovensku, ale tiež v zahraničí
 • rýchla, korektná a bezproblémová likvidácia poistných udalostí, pričom práve táto výhoda je cenená motoristami najviac a to tak pri PZP, ako aj pri havarijnom poistení

ŽIADNA AMORTIZÁCIA

POISŤOVŇA ALLIANZ PRI SVOJOM POVINNOM ZMLUVNOM POISTENÍ NEUPLATŇUJE AMORTIZÁCIU, ČIŽE ZABEZPEČÍ LIKVIDÁCIU POISTNEJ UDALOSTI BEZ ZNÍŽENIA PLNENIA. AK NÁKLADY NEPRESIAHNU VŠEOBECNÚ HODNOTU VOZIDLA, POISŤOVŇA UHRADÍ NÁKLADY NA OPRAVU V PLNEJ VÝŠKE.

Balíky, moduly a pripoistenie

Allianz ponúka pre záujemcov o povinné zmluvné poistenie k dispozícii 4 rôzne moduly či skôr balíky poistenia. Líšia sa samozrejme výškou ročného poistenia, ale aj rozsahom poskytovaných služieb, nutnosťou či možnosťou spoluúčasti a výškou poistných limitov.

Tu sú jednotlivé balíky, ktoré poisťovňa ponúka:

Modul Basic

 • tento modul je určený pre tých vodičov a motoristov, ktorí svoje auto využívajú len v menšej miere a predpokladajú minimálne riziko vzniku poistnej udalosti
 • v balíčku tohto poistenia je limit poistného plnenia pri škodách na zdraví a na usmrtení vo výške 5,24 milióna €, pri vecných škodách a ušlom zisku 1,05 milióna €
 • poistenie obsahuje povinnú spoluúčasť vo výške 100 €, čo znamená, že ročné poistné je síce o niečo lacnejšie, ale na druhú stranu, na úhrade škôd sa musíte podieľať tiež
 • v cene poistenia nie sú zahrnuté ani asistenčné služby Allianz Assistance, ktoré je možné dojednať zvlášť a to za príplatok 3,60 € k povinnému zmluvnému poisteniu

Modul Štandard

 • pre bežných vodičov je určený modul zvaný Štandard, ktorý poskytuje štandardný rozsah služieb a poistného krytia v rámci poistenia zodpovednosti za motorové vozidlo
 • limit poistného plnenia je v tomto prípade zhodný, ako pri balíčku Basic, čiže 5,24 milióna € pri škodách na zdraví a usmrtení a 1,05 milióna € pri zvyšných škodách
 • v tomto balíčku sa však nemusíte vôbec podieľať na prípadnej úhrade škôd, ktoré spôsobíte používaním vášho motorového vozidla, nakoľko tu nie je spoluúčasť
 • asistenčnú službu Allianz Assistance, ktorá je vám k dispozícii non-stop každý deň v roku, môžete aj v prípade tohto balíčka získať za dodatočný poplatok 3,60 €

Modul Optimal

 • najvyšším modulom povinného zmluvného poistenia auta pre motoristov je balíček Optimal, ktorý ponúka plnohodnotné poistenie aj služby pre každodenný život
 • zdraví a usmrtení až na 10 miliónov € a pri vecných škodách a ušlom zisku maximálne na 5 miliónov €
 • súčasťou poistenia je úhrada za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla bez spoluúčasti, ak si budete chcieť ročné poistné znížiť, môžete si spoluúčasť dojednať
 • bezplatne máte v tomto najvyššom balíku poistenia k dispozícii asistenčné služby Allianz Assistance a to s využitím celej šírky ich servisu 365 dní v roku

Modul Ostatné vozidlá

 • špeciálnym modulom pre motocykle, prívesy, nákladné vozidlá, poľnohospodárske vozidlá a iné vozidlá je balíček Ostatné vozidlá s osobitnými podmienkami
 • v tomto prípade si môžete vybrať dva varianty limitov poistného plnenia a to buď štandardný vo výške 5,24 / 1,05 milióna €, alebo zvýšený vo výške z balíčka Optimal
 • spoluúčasť pri tomto balíčku poistenia sa nedojednáva, čiže je bez spoluúčasti a v prípade, ak vznikne škoda, ktorá bude hradená z poistenia, nemusíte nič platiť
 • k poisteniu pre motorky, prívesy a ostatné vozidlá, ktoré spadajú do tohto poistného balíčku, nie je možné dojednať asistenčné služby a to ani za dodatočný príplatok

Ak ide o riziká a škody na vašom vozidle, napríklad pre čelné sklo alebo pre stret so zverou, za týmto účelom je možné využiť havarijné pripoistenie s navolením krytia pre riziká presne na mieru. Aj v tomto prípade má totiž poisťovňa k dispozícii viacero poistných balíkov s možnosťou voľby pripoistenia špecifických rizík vrátane tých nadštandardných.